Systemlösning

  Vi levererar och installerar allt från komplett utrustade konferensrum med styrning av ljud, ljus, bild och avancerad videokonferensteknik till enkla lösningar med en projektor i taket. Varje konferensrum, hörsal är unik.   I de flesta fall kopplas vi in redan på idé och planeringsstadiet. Där undersöker vi rummets förutsättningar och anpassar utrustningen efter detta i samklang med kundens behov och önskemål.   På plats ger vi förslag på lösning som sedan ligger till grund för vår offert. Oavsett storlek så lägger vi största vikt vid att uppfylla kundens behov och att svara för en snygg och driftsäker installation.  
 
Adress