Ritha Eriksson

 

Gösta Bergström Lilian Bergström

 

 

adress


Gösta Bergström
Gösta är företagets VD och ansvarar för produktionerna. Det innebär kontakter med kunder, framtagning av manus och idéer, inspelning, fotografering och producentansvar vid redigeringen. Tjusningen med jobbet är flexibiliteten och mångfalden av arbetsområden. Förutom familjen är golf, fotboll, badminton och bandy huvudintressen. Gösta medverkar även aktivt i organisationen "Företagarna" dels som ordförande i lokalföreningen och dels som ledamot i regionstyrelsen.