3D animation

Gör det "osynliga" synligt

I kraftfulla datorer bygger vi modeller i tre dimensioner. Det går också i vissa lägen att använda sig av redan färdiga CAD-modeller. Dessa modeller kläs i texturer och ljussätts. Sedan animeras olika delar och filmas med en virtuell kamera.

Animation kan användas dels som korta förklarande filmsekvenser i en vanlig film eller som en helhet där allt visas med animation. Vi har stor erfarenhet inom detta område där bara fantasin sätter gränser för vad man kan göra.

Exempel på våra 3D-animationer