Film

Många olika typer av filmer

I 30 år har vi specialiserat oss på att skapa reklamfilm, informationsfilm och instruktionsfilm för stora och små företag.

När du behöver lansera en ny produkt, är i behov av att rekrytera ny personal, utbilda kunder producerar eller bara presentera din verksamhet producerar vi effektivt de filmer som hjälper dig nå dina mål.
Filmerna anpassas för den publik och situation där den ska visas. Det kan vara allt från sociala medier och hemsidor till tv-sändningar, mässor, storbildsskärmar eller på viktiga säljmöten.

Exempel på våra filmer

Med öga för detaljer

Ett filmuppdrag handlar alltid om att se möjligheter och kameralösningar i stunden samt att iscensätta eller regissera det som ska hända framför kameran.

Erfarenhet av filminspelningar runt om i hela världen borgar för att vi har bästa möjliga bildmaterial med oss hem från uppdraget.

Med professionella kameror och drönare för flygvyer är vi alltid redo för snabba uppdrag.  I någon av de två AVID-redigeringarna komponeras sedan filmerna så att de förmedlar precis den känsla och det budskap som önskas.

Fler filmer från arkivet